• Företrädare

  86993

  Maj Ader

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare