• Företrädare

  86619

  Niklas Arvidsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Stadsplan, ledamot
  • Stadsplan, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot