• Företrädare

  86553

  Eva-Britt Sjöberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Arbetsmarknad, kommun, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot