• Företrädare

  86529

  Kjell Sundholm

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Stadsplan, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot