• Företrädare

    86526

    Thomas Borgström

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelse, ersättare