• Företrädare

  86465

  Marian Loley

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande