• Företrädare

    86315

    Mario Moya Jeldres

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande