• Företrädare

    86105

    Margareta Ehnfors

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, ledamot
    • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande