• Företrädare

    85849

    Roland Persson

    • Uppdrag

    • Valnämnd, ersättare
    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot