• Företrädare

  85836

  Georges Al-Sawiri

  • Uppdrag

  • Bolagsstyrelse, landst./region, ersätt.
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • 2:e vice partiavdelningsordförande