• Företrädare

  85367

  Gunlög Jacobsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot