• Företrädare

  84971

  Kalle Bäck

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommundelsnämnd, ordförande
  • Kommundelsnämnd, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande