• Företrädare

  84349

  Paul Nilsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot