• Företrädare

  8385

  Tommy Forsberg

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Kommun-o landst.politiska rådet, adj.
  • Partiavdelningsstyrelseersättare