• Företrädare

  83756

  Sture Bergh

  • Uppdrag

  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare