• Företrädare

    83120

    Arne Sjöberg

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, ledamot
    • Patient/förtr.nämnd, ersättare