• Företrädare

    82913

    Angelika Örnborg

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare