• Företrädare

    8243

    Ingrid Nilsson

    • Uppdrag

    • Kultur/fritid, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseersättare