• Företrädare

    82248

    Daniel Bernhardt

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
    • Partiavdelningsordförande