• Företrädare

    81918

    Susanne Enger

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Kommunfullmäktige, ersättare