• Företrädare

    81856

    Lolita Johnsen

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • Partiavdelningsordförande