• Företrädare

  81631

  Anders Nordström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot