• Företrädare

  81611

  Leif Jönsson

  • Uppdrag

  • Bolagsstyrelse, landst./region, ersätt.
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande