• Företrädare

    80747

    Gabor Lorant

    • Uppdrag

    • Valnämnd, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot