• Företrädare

  80448

  Antonella Pirrone

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Social/omsorg/äldrevård, gruppledare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande