• Företrädare

    80428

    Kaj Danielsson

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseersättare