• Företrädare

  79998

  Valéria Kant

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare