• Företrädare

  79582

  Lars-Johan Sunnerberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare