• Företrädare

  79207

  Torbjörn Sandberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot