• Företrädare

  79156

  Marie-Louise Bäckman

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare