• Företrädare

  79080

  Paul Kockum

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot