• Företrädare

    78920

    Edite Järpehag

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Valnämnd, ersättare