• Företrädare

  78798

  Gunilla Lindell

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande