• Företrädare

  7729

  Lisbeth Berglöv

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, gruppledare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Revision, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot