• Företrädare

  77277

  Alexander Harrison

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare