• Företrädare

  76598

  Sten-Åke Carlsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Stadsplan, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot