• Företrädare

  76322

  Magnus Hedman

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot