• Företrädare

    75797

    Björn Dahlén

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot