• Företrädare

  75789

  Samuel Wombell

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande