• Företrädare

    75788

    Kurt Persson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare