• Företrädare

  75160

  Anki Herdell

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande