• Företrädare

    74792

    Sara Skyttedal

    • Uppdrag

    • Europaparlamentariker
    • Partistyrelsen, ledamot