• Företrädare

  74301

  Michael von Gersdorff

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare