• Företrädare

  Christian Carlsson halvbild

  Christian Carlsson

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Kommundelsnämnd, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD