• Företrädare

  74129

  Jon Malmqvist

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot