• Företrädare

    7394

    Ing-Marie Axelsson

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
    • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot