• Företrädare

  73602

  Cecilia Hjorth Attefall

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Demokratiberedning, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot