• Företrädare

  73537

  Elise Arnell

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande