• Företrädare

  73415

  Joha Frondelius

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.