• Företrädare

  73313

  Anders Bergsten

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande